Downloads

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende standaard formulieren die u kunt gebruiken om eenvoudig te communiceren met Peutergroep Eigen Wijs. Daarnaast bieden documenten op deze pagina u inzicht in onze werkwijze en geven u duidelijkheid over protocollen en richtlijnen die wij aanhouden.

Heeft u vragen? Neem dan alstublieft contact met ons op.

Aanvraagformulier incidentele extra dag

In noodgevallen of uitzonderlijke situaties kunt u een aanvraag indienen om uw peuter eenmalig een extra dagdeel bij ons mee te laten draaien.

Inspectierapport GGD

Inspectierapport van de GGD de dato 26 april 2024.

Opzegformulier

Om uw kind af te melden kunt u dit formulier invullen en inleveren bij onze leidsters.

Pedagogisch Werkplan

In dit document vindt u de uitwerking van onze visie, doelen en manier van werken, vertaald naar de dagelijkse praktijk.

Privacybeleid

Om zorgvuldig met persoonlijke gegevens om te gaan en dit inzichtelijk te maken, is in dit privacybeleid uiteengezet hoe Peutergroep Eigen Wijs omgaat met het verwerken van gegevens en wat de rechten en plichten van alle betrokkenen zijn.

Protocol Corona

Vanwege de corona-uitbraak hebben wij een protocol opgesteld om de kinderen en ouders toch als (bijna) vanouds welkom te kunnen heten.