Aanmelden en opzeggen

Aanmelden en het wachtlijstbeleid

Vanaf de leeftijd van 1 ½ jaar kunt u uw kind aanmelden bij Peutergroep Eigen Wijs. Het staat u vrij dit op ieder moment te doen. U kunt ook altijd een afspraak maken om te komen kijken met uw peuter.

Ga naar het aanmeldformulier

Op de peutergroep zijn aanmeldformulieren eveneens verkrijgbaar.

Als er plaats is worden peuters toegelaten als zij de leeftijd hebben van twee jaar. Afhankelijk van de wachtlijst kan een peuter soms ook wat later geplaatst worden.

De aanmelding vindt plaats op volgorde van binnenkomst en leeftijd. Per groep zijn er maximaal zestien peuters. U kunt ervoor kiezen uw peuter een of twee dagdelen per week de peutergroep te laten bezoeken. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven voor hoeveel en voor welke dagdelen u kiest.

Als een peuter drie jaar oud is, kan hij of zij drie dagdelen komen. Indien er dan een wachtlijst ontstaat, behouden wij ons het recht voor het aantal ochtenden terug te brengen naar twee.

Plaatsing

Een maand voordat uw kind wordt geplaatst nodigen wij ouders uit voor een intakegesprek, bij voorkeur bij ouders thuis. Wilt u dit niet, dan kan dit op een andere locatie. Bij dit gesprek zijn zo mogelijk beide leidsters aanwezig. Wij zullen de gang van zaken op de peutergroep met u doornemen en wij horen graag van u de bijzonderheden over uw kind. Hierbij zal ook een intake formulier worden ingevuld en wordt u gevraagd een toestemmingsformulier in te vullen met betrekking het o.a. maken van foto’s.

Een week voor uw kind bij ons komt, ben u het laatste half uur van het betreffende dagdeel welkom om uw kind de peutergroep te laten zien.

Het eerste dagdeel zal u worden verzocht een kwartiertje later te komen, zodat wij uw kind in alle rust kunnen ontvangen. Wij raden ouders aan het afscheid zo kort mogelijk te houden, dit is voor het kind het prettigst. Na een uurtje wordt u door de leidster gebeld om te laten weten hoe het gaat.

Opzeggen

Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Hiervoor zijn bij de leidster formulieren verkrijgbaar of u kunt het Opzegformulier downloaden. Bij opzeggingen die niet tijdig gemeld worden, brengen wij u de volgende maand alsnog in rekening.

U kunt per week opzeggen waarbij wordt betaald tot en met de datum die ouders op het opzeggingsformulier hebben aangegeven.