Op de peutergroep

Wat is een peutergroep?

Een peutergroep is een fijne speelplaats waar uw kind spelenderwijs wordt voorbereid op de basisschool. De peutergroep is een algemeen toegankelijke voorschoolse educatieve voorziening. Hier kunnen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een of meer dagdelen per week komen spelen, waardoor een peuter in contact komt met leeftijdgenootjes. Het kind kan kennis maken met verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere kinderen. Door samen te plakken, kleien, verven, boekjes te bekijken, tafel- en kringspelletjes te spelen, ervaren de peuters hoe het is om iets in groepsverband te doen. De leidster werkt volgens een vaste dagindeling en programma. Veiligheid en geborgenheid, sfeer en gezelligheid zijn belangrijke basisvoorwaarden op de peutergroep. Het kind “hoeft nog niet”; de peuter mag zich in alle vrijheid – al spelend – ontwikkelen.

Eigen Wijs

Peutergroep Eigen Wijs

Het is belangrijk dat kinderen evenwichtige, sociale, zelfstandige personen worden die een goed gevoel van eigenwaarde hebben. Peutergroep Eigen Wijs werkt vanuit die visie en kan een eigen, belangrijke bijdrage leveren. Een kind is een individu dat veiligheid en geborgenheid zoekt en een natuurlijke drang heeft tot leren en ontwikkelen. Eigen Wijs wil een plek zijn waar wij kinderen dit kunnen bieden. Het samenspel, leren en ontdekken staan centraal.

Peutergroep Eigen Wijs biedt een passend aanbod voor kinderen van twee tot en met vier jaar, in een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat. Onder onze deskundige begeleiding besteden we op de peutergroep aandacht aan de sociale, emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van uw peuter. Het samenspelen met leeftijdgenootjes, het leren delen van zowel aandacht als materiaal en het naar elkaar luisteren worden benadrukt en zijn daarmee belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. De nadruk wordt gelegd op fijn bezig zijn. Zo zal uw peuter bijvoorbeeld bezig zijn met verven en daar veel plezier aan beleven. Of het dan een mooie tekening wordt, is minder belangrijk.

De peutergroep: belangrijk voor uw kind

Voor ouders is de peutergroep een laagdrempelige voorziening waar opvoedingsuitwisseling plaatsvindt. Juist in Benthuizen, met zijn dorpse karakter, werkt het heel prettig om nauw contact en korte lijntjes met ouders te hebben. Bovendien is de peutergroep een geschikte plaats om met andere ouders in contact te komen.

Zijn er problemen in de ontwikkeling bij uw peuter, dan kunnen wij daar een signalerende rol in spelen. Ook kunt u kennis uitwisselen over opvoeding en eventuele problemen. Het is voor ons heel belangrijk dat er in het belang van uw kind een goed samenspel is tussen u als ouder en ons als team van Eigen Wijs.

Uw peuter naar de peutergroep laten gaan heeft veel voordelen: zo biedt het de peuter de mogelijkheid om samen te leren spelen en vriendjes en/of vriendinnetjes te krijgen. Doordat de kinderen leren omgaan met regels en wennen aan een vaste dagindeling met deelname aan verschillende activiteiten, is de start op de basisschool gemakkelijker.

Het Pedagogisch Werkplan kunt u downloaden, maar u kunt dit ook op de peutergroep ter inzage vinden. Hierin vindt u de uitwerking van onze visie, doelen en manier van werken, vertaald naar de dagelijkse praktijk. Tevens staat beschreven hoe er per groep concreet gewerkt wordt op basis van het pedagogisch beleidsplan.

3+ groep

Kinderen die de leeftijd van ruim 3 jaar hebben bereikt, kunnen worden geplaatst in de 3+ groep. In deze groep worden kinderen vooral voorbereid op de basisschool, door het maken van wat moeilijker werkjes en het geven van uitdagender spelmateriaal.

Deze groep is bestemd voor kinderen die al de peutergroep bezoeken. De 3+ groep is een toevoeging aan het reguliere dagdeel.

Incidentele opvang

Als u incidenteel een extra dagdeel opvang nodig heeft, kunt u incidentele opvang voor uw kind(eren) aanvragen. Dit kan overlegd worden met de pedagogisch medewerkers van de groep. Als er plaats is op de gewenste dagen of dagdelen, kunt u het formulier Aanvraagformulier incidentele extra dag invullen en ondertekenen. U kunt uiterlijk een week tevoren incidentele opvang aanvragen bij de groep. De kosten van incidentele opvang zijn € 15,– per dagdeel en zullen aan u worden gefactureerd.