Structuur en activiteiten

De peutergroep voorziet in:

  • het bieden van structuur in een veilige, stimulerende en gezellig omgeving aan peuters van 2 tot 4 jaar, zodat zij zich spelenderwijs verder kunnen ontwikkelen en leren omgaan met leeftijdsgenootjes
  • het stimuleren van taal- en spraakontwikkeling en de sociale, cognitieve, emotionele, motorische en creatieve vaardigheden van de peuters
  • het gemakkelijker maken van de overgang naar de basisschool
  • het in kaart brengen van de ontwikkeling van de kinderen

Dagindeling

Wij vinden structuur heel belangrijk. Dit uit zich bijvoorbeeld in de dagindeling.

Als de kinderen binnenkomen staat er altijd een tafel klaar waar ze kunnen tekenen. Daarna kunnen de kinderen vrij spelen. Later bieden we een creatieve activiteit aan, dit in de vorm van plakken, kleien of verven. Is iedereen klaar, dan gaan we met z’n allen in de kring, waar we liedjes zingen, voorlezen en taalspelletjes doen. Intussen krijgen de kinderen van ons een biscuitje en een bekertje limonade. Is alles op, dan komt er weer ander (ontwikkelingsgericht) speelgoed op tafel. We doen daarna nog een kringspel en bij mooi weer hebben we natuurlijk een prima mogelijkheid om buiten te spelen. Elk dagdeel sluiten we af in een kring met een afscheidsliedje. We leggen daarna alle tekeningen en werkjes klaar om mee te nemen naar huis: daar zijn de kinderen trots op.

Zo kan onze ochtendindeling er bijvoorbeeld zo uitzien:

TijdActiviteit
08:45De peuters worden welkom geheten en mogen een werkje gaan maken en/of vrij spelen
09:45Tijd voor de kring
10:15Speeltijd
11:15Nog een kringspel en het afscheidslied
11:30De kinderen worden door papa of mama opgehaald.

Dit vaste ritme geeft de kinderen houvast en voelen ze zich veilig bij. Een kind ontwikkelt zich het best als het zich veilig voelt. Een kind voelt zich veilig bij een vast team van vertrouwde leidsters. Hierdoor kunnen wij de kinderen een hoop uitdaging bieden op alle vlakken.