Gegevens kinderopvangtoeslag

    Gegevens kind

    Gegevens betalende ouder

    Onder betalende ouder wordt verstaan, de ouder die met de kinderopvanginstelling een contract heeft afgesloten.

    Gegevens partner betalende ouder

    Als de betalende ouder een partner heeft, dan moeten hier de gegevens van de partner worden ingevuld. Alleen wanneer de betalende ouder geen partner heeft, mag dit gegevensblok leeg worden gelaten.