Gegevens kinderopvangtoeslag

Gegevens kind

Gegevens betalende ouder

Onder betalende ouder wordt verstaan, de ouder die met de kinderopvanginstelling een contract heeft afgesloten.

Gegevens partner betalende ouder

Als de betalende ouder een partner heeft, dan moeten hier de gegevens van de partner worden ingevuld. Alleen wanneer de betalende ouder geen partner heeft, mag dit gegevensblok leeg worden gelaten.