Update coronamaatregelen augustus 2022

Van het GGD Scholenteam ontvingen wij een brief met een update van de corona maatregelen.

In dit bericht volgt een overzicht van de huidige adviezen van de GGD en zaken die van belang zijn voor kinderopvang en onderwijsinstellingen.

Testen

 • Het huidige advies is om bij klachten een zelftest te doen.
 • Een positieve zelftest hoeft niet meer bevestigd te worden met een PCR-test bij de GGD.
 • Het is nog wel altijd mogelijk om een PCR-test bij de GGD te doen voor bijvoorbeeld een herstelbewijs of als iemand geen zelftest kan doen.
 • Daarnaast wordt testen bij de GGD nog geadviseerd voor mensen die veel in contact komen met kwetsbaren.

Isolatie

 • Bij een positieve testuitslag moet men direct in isolatie.
 • De isolatieduur is minimaal 5 en maximaal 10 dagen. Er wordt geteld vanaf het moment dat de klachten zijn ontstaan, dat is dag 0. Als het een besmetting betreft zonder klachten (asymptomatische besmetting), wordt de testdatum als dag 0 gezien.
 • De isolatie kan worden beëindigd na 5 dagen als de klachten 24 uur weg zijn. Als er nog wel klachten zijn, wordt de isolatie verlengd tot 24 uur klachtenvrij met een maximale isolatieduur van 10 dagen.
 • De isolatieduur kan gemakkelijk berekend worden op www.mijnvraagovercorona.nl. 2 Quarantaine
 • Er geldt geen quarantaine advies meer voor personen die in contact zijn geweest met iemand met COVID-19.
 • Ook adviseren we alleen nog in zeer uitzonderlijke gevallen dat een groep in quarantaine gaat.

Contacten

Huisgenoten en nauwe contacten van een besmette persoon worden geadviseerd om:

 • Contact met kwetsbaren zoveel mogelijk te vermijden tot 10 dagen na het contact met de besmette persoon.
 • Goed in de gaten te houden of er klachten ontstaan en bij klachten direct een zelftest te doen.

Snottebellenbeleid en testbeleid bij kinderen

 • Kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen ondanks verkoudheidsklachten ook zonder test naar de opvang als zij enkel verkoudheidsklachten hebben, af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten hebben.
 • Kinderen van 0 t/m 3 jaar moeten thuisblijven als zij in afwachting zijn van hun testuitslag of klachten hebben passend bij COVID-19 én contact hebben gehad met iemand met COVID-19. In beide gevallen hoeven ze niet meer thuis te blijven als ze negatief testen.
 • Kinderen van 4 t/m 12 jaar moeten thuisblijven met klachten passend bij corona, tenzij ze een negatieve testuitslag hebben. Dit geldt niet als het gaat om bekende chronische luchtwegklachten.
 • Als een kind met klachten met een testadvies niet wordt getest, mag het kind weer naar kinderopvang of school als het 24 uur klachtenvrij is. Als er sprake is van aanhoudende milde klachten mag het kind weer naar de kinderopvang of school 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen. Het test- en thuisblijf-beleid voor kinderen is samengevoegd in de beslisboom van de AJN jeugdartsen Nederland. De laatste beslisboom hangt ter inzage op de peuterspeelzaal.

Basisadviezen om verspreiding te voorkomen

 • Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.
 • Was de handen regelmatig.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Haal de aangeraden vaccinaties.
 • Zorg binnen voor voldoende frisse lucht. Goed ventileren is een belangrijk aandachtspunt op scholen en kinderopvang. Goed ventileren voorkomt dat corona door de lucht verspreidt. Met een continue aanvoer van frisse lucht krijgt het coronavirus minder kans zich op deze manier te verspreiden.

Wij wijzen u er wel op dat wanneer een van de leidsters wordt besmet de kans bestaat dat de peuterspeelzaal een aantal dagen gesloten moet worden.

Voor ons complete coronaprotocol verwijzen wij u naar onze Downloads-pagina.