Update maatregelen Corona virus

Vandaag is er opnieuw landelijk overleg geweest over het mogelijk sluiten van de scholen en de kinderopvang. Het kabinet heeft besloten de scholen en de kinderopvang alsnog per direct te laten sluiten.

Dit betekent dat ook Peutergroep Eigen Wijs met ingang van morgen (maandag 16 mei 2020) gesloten zal zijn, vooralsnog tot 6 april a.s.

Dit is een forse maatregel.

Wat betekent deze sluiting financieel?

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft wat deze sluiting financieel voor u betekent. Op dit moment weten wij dat ook niet. Het is een vraag waarop we in de komende weken een antwoord op hopen te kunnen geven.

Vooralsnog verzoeken wij u dus

  • de factuur voor opvang te betalen zoals u dat altijd doet.
  • niets aan te passen bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. Zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • geen wijzigingen door te geven of de kinderopvang stop te zetten.

Zodra wij duidelijkheid hebben, laten wij u dit weten.


Zijn beide ouders werkzaam in de vitale sector, dan is het wellicht mogelijk dat wij noodopvang bieden in samenwerking met de School met de Bijbel. Wilt u hiervan gebruik maken, laat ons dan maandagmorgen via de mail weten voor welk kind dit geldt en voor welke dag(en). Met nadruk willen we benoemen dat het gaat om een “noodopvang”, dus alleen in situaties waarvoor u zelf geen andere oplossing heeft. Een lijst van cruciale beroepen (vitale sector) vindt u op de speciale website van de Rijksoverheid.

Ook blijven de regels van het RIVM gelden.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, kijk dan eerst op de site van het RIVM. Hier vindt u een uitgebreide lijst aan vragen en antwoorden. Heeft u vragen met betrekking tot de peuteropvang, laat het ons weten.